Ming's Heart

Poltrona Frau
Ming's Heart
Shi-Chieh Lu
2016